• ναυπηγεια πειραιας
  • ναυπηγεια πειραιας
  • ναυπηγείο σαλαμίνα

Διαλύσεις πλοίων


Η οικογένεια Ψυχάλη έχει πολύ μεγάλη εμπειρία όσο αναφορά στις διαλύσεις πλοίων. Όποιο και αν είναι το μέγεθος του πλοίου, μπορεί να το ανασύρει από την θάλασσα και να το διαλύσει σε κομμάτια ώστε όλα αυτά να οδηγηθούν στα σημεία ανακύκλωσης.