• ναυπηγεια πειραιας
  • ναυπηγεια πειραιας
  • ναυπηγείο σαλαμίνα

Ελασματουργικές εργασίες


Πλήθος ελασματουργικών εργασιών πραγματοποιεί το έμπειρο προσωπικό της εταιρείας. Ανάμεσα στις εξειδικευμένες εργασίες που επιτελεί το προσωπικό μας είναι η αντικατάσταση ελασμάτων εξωτερικού περιβλήματος, καταστρωμάτων, ενισχυτικών, στεγανών φραχτών, εδρών και τα πλοία μονού τοιχώματος τάνκερ σε διπλού κλπ. Επίσης εργασίες σε όλους τους χώρους του πλοίου, (top side, double bottom, cargo hold, hopper tank, accommodation, fore peak κλπ).

Πραγματοποιούνται συγκολλήσεις από εξειδικευμένους ηλεκτροσυγκολλητές
όπως και εργασίες επισκευής καπακιών, αμπαριών και στεγανοποιήσεις παντός τύπου.


Σωληνουργικές εργασίες


Η εταιρεία αναλαμβάνει εργασίες επισκευής και κατασκευής που αφορούν όλα τα δίκτυα σωληνώσεων του πλοίου, όπως για παράδειγμα δίκτυα νερού, ελαίων, πετρελαίου αποχέτευσης κ.α.

Επίσης, το εξειδικευμένο προσωπικό μας αναλαμβάνει μια σειρά από ειδικές κατασκευές όλων των τύπων των σωληνώσεων όπως ανοξείδωτες, χαλκοσωλήνες, γαλβανιζέ καθώς επίσης και εξαρτήματα δικτύων.


Δεξαμενισμοί


Ένα σημαντικό μερίδιο κατέχουν οι εργασίες που μπορεί να πραγματοποιήσει η εταιρεία κατά τον δεξαμενισμό του πλοίου. Ανάμεσα σε αυτές ξεχωρίζουν η αντικατάσταση ελασμάτων που βρίσκονται πλευρικά, καθώς και τα βρεχάμενα του πλοίου. Έμπειρα συνεργεία πραγματοποιούν αντικαταστάσεις, εργασίες κατασκευής και επισκευές πηδαλίων, κατασκευής και επισκευής βολβού πλοίου κ.α. Τέλος, η εταιρεία πραγματοποιεί καθαρισμούς, υδροβολές, αμμοβολές και βαφές πλοίων .