• ναυπηγείο σαλαμίνα
  • ναυπηγεια πειραιας
  • ναυπηγεια πειραιας

Κατασκευές πλοίων


Το ναυπηγείο παρέχει όλες τις υπηρεσίες επισκευής κατασκευής μετασκευής επισκευής
σκαφών, καθώς και την αναβάθμιση των στόλων των πελατών της,
υπό την καθοδήγηση και την επίβλεψη των αρχιτεκτόνων και του
τεχνικού τμήματος του ναυπηγείου.

Το τμήμα σχεδιασμού υποστηρίζει τη λειτουργία του ναυπηγείου από κάθε τεχνική άποψη
και ιδιαίτερα ο,τι σχετίζεται με τους κανόνες καλής ναυπηγικής τέχνης.