• ναυπηγεια πειραιας
  • ναυπηγεια πειραιας
  • ναυπηγείο σαλαμίνα

Μετασκευές πλοίων


Ένα ιδιαίτερο πεδίο εργασιών όπου έχει καταξιωθεί το ναυπηγείο μας είναι η
εκπόνηση μελετητικών σχεδίων και η υλοποίηση τους που αφορούν στην μετατροπή
προϋπαρχόντων πλοίων και την μετασκευή τους, τις αναβαθμίσεις πλοίων,
διαπλατύνσεις και επιμηκύνσεις. Φερυ μποτ, γκαζάδικα από μονού τοιχώματος
σε διπλού τοιχώματος και τοποθέτησες ανυψωτικών μέσων, γερανών κτλ.