• ναυπηγεια πειραιας
  • ναυπηγεια πειραιας
  • ναυπηγείο σαλαμίνα

Ναυπηγικές εργασίες πλοίων


Κατασκευες πλοιων

Το τμήμα σχεδιασμού υποστηρίζει τη λειτουργία του ναυπηγείου από κάθε τεχνική άποψη
και ιδιαίτερα ο,τι σχετίζεται με τους κανόνες καλής ναυπηγικής τέχνης.

Επισκευες πλοιων

Πλήθος ελασματουργικών εργασιών πραγματοποιεί το έμπειρο προσωπικό της εταιρείας. Ανάμεσα στις εξειδικευμένες εργασίες που επιτελεί το προσωπικό μας είναι η αντικατάσταση ελασμάτων εξωτερικού περιβλήματος, καταστρωμάτων, ενισχυτικών, στεγανών φραχτών, εδρών και τα πλοία μονού τοιχώματος τάνκερ σε διπλού κλπ. Επίσης εργασίες σε όλους τους χώρους του πλοίου, (top side, double bottom, cargo hold, hopper tank, accommodation, fore peak κλπ). Πραγματοποιούνται συγκολλήσεις από εξειδικευμένους ηλεκτροσυγκολλητές
όπως και εργασίες επισκευής καπακιών, αμπαριών και στεγανοποιήσεις παντός τύπου.

Μετασκευες πλοιων

Ένα ιδιαίτερο πεδίο εργασιών όπου έχει καταξιωθεί το ναυπηγείο μας είναι η
εκπόνηση μελετητικών σχεδίων και η υλοποίηση τους που αφορούν στην μετατροπή
προϋπαρχόντων πλοίων και την μετασκευή τους, τις αναβαθμίσεις πλοίων,
διαπλατύνσεις και επιμηκύνσεις. Φερυ μποτ, γκαζάδικα από μονού τοιχώματος
δε διπλού τοιχώματος και τοποθέτησες ανυψωτικών μέσων, γερανών κτλ.

Διαλυσεις πλοιων

Η οικογένεια Ψυχάλη έχει πολύ μεγάλη εμπειρία όσο αναφορά τις διαλύσεις πλοίων. Όποιο και αν είναι το μέγεθος του πλοίου, μπορεί να το ανασύρει από την θάλασσα και να το διαλύσει σε κομμάτια ώστε όλα αυτά να οδηγηθούν στα σημεία ανακύκλωσης.