• ναυπηγείο σαλαμίνα
  • ναυπηγεια πειραιας
  • ναυπηγεια πειραιας

Συντηρήσεις πλοίων


Το ναυπηγείο παρέχει όλες τις υπηρεσίες επισκευής κατασκευής μετασκευής συντήρησης
σκαφών, καθώς και την αναβάθμιση των στόλων των πελατών της,
υπό την καθοδήγηση και την επίβλεψη των αρχιτεκτόνων και του
τεχνικού τμήματος του ναυπηγείου.